Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de fotografie door Marjolein Bouma Fotografie. Bij het afnemen van een fotoshoot gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dam kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de fotoshoot kenbaar maken.

 

www.marjoleinboumafotografie.nl 

Telefoon : +31 (0)6 83250026

Kvk : 73018287

 

 

 

 

 

Locaties

- Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Marjolein denkt uiteraard graag mee. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken. Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is de klant verantwoordelijk voor alle locatie vergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. De klant is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

 

Levering fotomateriaal

- Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt. RAW bestanden worden niet geleverd. De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie (in jpg), uiterlijk binnen drie weken na de fotoshoot geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

 

Auteursrecht foto’s 

- Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.

- Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen.

- De klant mag foto’s voor privégebruik op sociale media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden: Foto’s gemaakt door Marjolein Bouma Fotografie naast vermelding van de website: www.marjoleinboumafotografie.nl 

- Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.

- Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

- De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. Marjolein deelt pas foto's na overleg en goedkeuring van de klant. 

 

Bewaren bestanden

- De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden minstens een tweetal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s. Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

 

Producten

- Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding. Indien klant zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde foto’s is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

- Fotografie is een kwestie van smaak. Als u een shoot bij mij Marjolein Bouma Fotografie boekt, gaat Marjolein ervanuit dat u haar hebt gekozen op basis van haar stijl en werkwijze. U kunt hier naderhand niet op terugkomen of bij ontevredenheid bedingen over de prijs. 

 

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten. De geldigheid van de cadeaubon is een jaar. 

 

Wijze van betalen

Het bedrag dient 14 dagen na de fotoshoot betaald te zijn. Veelal voldoen klanten de betaling per betaalverzoek. 

 

Technische problemen

Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal. Zij probeert het moment daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op ongedwongen wijze. Bij technische problemen is de fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van de fotograaf uitgesloten.

 

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) Marjolein Bouma stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

 

Privacy en persoonsgegevens

De fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract en persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.